Kurser & Föredrag

Big Image


Varmt välkommen till ett nytt Öppethus

söndagen, den 23 april, kl 11:00

Solrosens helhetscenter, Rapsgatan 3 på Södermalm


Planetsviter - en inblick i ditt personliga "psykodrama!

 

Planetsviterna erbjuder ett fantastiskt redskap att kunna få inblick i din egen personliga "teaterföreställning", i "pjäsen om ditt eget liv". Himlakropparna i solsystemet ger en återspegling av dina psykologiska delpersonligheter. Den turordning de intar i ditt födelsehoroskop i det ögonblick du gör entré på livets scen avslöjar vad "pjäsen om ditt liv" egentligen handlar om och vad det är du kan lära dig av den.

 

Bara ett litet förtydligande!

Begreppet ”öppethus” kan ju tolkas som en mötesform med ”svängdörrar” där det är fritt fram att komma och gå lite som man vill. Men riktigt så är det inte tänkt!

För att göra dessa möten så intressanta och meningsfulla som möjligt lägger jag ner mycket förberedande arbete med vars och ens födelsekarta. Så trots att du inte betalar någon entréavgift i förskott, bör du ändå betrakta din anmälan som bindande.


Med dessa öppna sammankomster vänder jag mig både till dig som redan varit kund hos mig och till dig som är intresserad av astrologi och gärna vill lära dig mer om denna spännande kunskap. Varje möte är fristående från tidigare träffar och det krävs inga särskilda förkunskaper i astrologi för att du skall få en god behållning av dessa möten. Jag försöker så långt som möjligt anpassa kunskapsnivån efter deltagarna i rummet.


Det främsta syftet med dessa möten är att ge dig en meningsfull förståelse av alla de märkliga ”hieroglyfer” som ditt födelsehoroskop består av. Många av mina tidigare kunder har även efterlyst behovet av en meningsfull uppföljning och vidareutveckling av den information de redan fått om sig själva genom sina födelsehoroskop. Detta är således avsett att vara ett forum för att med stöd av astrologin och med väg-ledning av våra födelsekartor söka återknyta kontakten med dem vi innerst inne är. För att detta skall bli fullt möjligt kommer jag också att varva dessa möten med en fördjupad undervisning i astrologi, speciellt då med betoning på vad jag menar med ”ett levande horoskop”.


Det finns stora fördelar med att få ”uppleva” sitt horoskop tillsammans i en grupp. Det ger oss möjlig-heter att spegla oss i varandra och upptäcka sidor av oss själva vi kanske valt att blunda för. Horoskopet kan liknas vid en karta över våra ”delpersonligheter” och genom att upprätta en inre dialog med den unika situation som avtecknar sig i vårt födelsehoroskop (vår entrébiljett till livet), får vi hjälp att bli medvetna om den speciella ”energispänning” vi är laddade av och därmed öka vår förståelse för vad den vill med vårt liv.

Den undervisningen jag kommer att erbjuda i samband med dessa möten baseras huvudsakligen på följande innehåll. Dock inte i någon speciell turordning, utan med anpassning till vad som kommer upp under våra möten.


Planeterna - våra delpersonligheter
En grundlig genomgång av planeternas symbolik, samt hur de färgas av de stjärntecken och astrologiska hus de befinner sig i. För att kunna leva i mer direkt kontakt med våra "planetenergier" - behöver vi få en inblick i dynamiken i det samspel som pågår mellan våra delpersonligheter.

Planetsviter - ett kosmiskt operativsystem
En genomgång av våra planetsviter, samt en belysning av de astrologiska aspektmönstren och hur de formar vår personlighet.

Karmiska mönster - våra själsminnen
Månens Noder och Retrograda Planeter är benämningen på två spännande tolkningsfaktorer i horoskopet genom vilka vi kan nå fram till en ny förståelse av våra personliga livsmönster och hur vi styrs av dessa från en undermedveten nivå.

Relationer - världens bästa terapi
Att relatera är att spegla sig själv i någon annan människa och därigenom komma i djupare kontakt med sig själv. Här kommer jag att redogöra för olika sätt att belysa relationer.

Framtid - öde eller fri vilja
Genom att studera planeternas nuvarande position i förhållande till vårt födelsehoroskop får vi en bild av vad som är på gång i vårt liv just nu.

Vi tillåter oss att experimentera med våra möjligheter

Jag vill samtidigt vara tydlig med att detta är ett experiment. Och just av den anledningen är det klokast att inte planera in allt i minsta detalj utan lämna ett generöst utrymme för vad som kan tänkas hända i rummet. Jag har en del idéer kring själva formen för dessa sammankomster, men det tänkte jag redogöra för när vi ses.

Priset för dessa sammankomster är 350 kr per gång. Då ingår även fika och diverse utskrifter i priset. Du har även möjlighet att boka in dig för fyra valfria mötestillfällen och betalar då endast 1200 kr. Du betalar på plats, kontant, kort eller swisch.


Själva upplägget för dessa sammankomster ser ut på följande sätt!

• Antalet platser kommer att vara begränsat till tolv (max femton) deltagare per tillfälle! Jag har inte något krav på föranmälan, men om du verkligen vill försäkra dig om en plats rekommenderar jag att du anmäler dig i god tid före varje sammankomst. Du har givetvis även möjlighet att höra av dig när som helst (även samma dag) och kolla om det finns platser kvar.

• Tidslängen för varje sammankomst kommer att röra sig kring tre till fyra timmar, med avbrott för fikapaus.

• Allt du behöver ha med dig är din nyfikenhet och ditt födelsehoroskop. Om du inte redan har ditt horoskop så får du det av mig.

• Eftersom jag gör en personlig inblick i deltagarnas horoskop inför varje möte är jag tacksam om du föranmäler ditt deltagande längst ner på min beställningssida.

 

OBS! Om du vill försäkra dig om en plats kan du sätta en bock i rutan "Föranmälan till Öppet-Hus-Astrologi" längst ner på min beställningssida.

Du kan även passa på att sätta en bock i rutan ”Håll mig informerad om kommande träffar”, om du endast önskar få fortlöpande information om dessa sammankomster

Det går även utmärkt att ringa in din föranmälan, eller höra av dig om du har frågor kring detta!

Mina telefonnummer: 08-25 65 68, eller 070 622 49 85

Det går också bra att maila till: info@himlaord.nu

 

Varmt välkommen!

Pedagogiska hjälpmedel:

Image Min mobila zodiak
Bilden föreställer min egen konstruktion av horoskoptavla med flyttbara tecken och planeter. Detta har visat sig vara ett värdefullt pedagogiskt hjälpmedel vid mina kurser.

ImageBildspel & OH-bilder
Jag använder mig mycket av bildillustrationer i min kursverksamhet. Och jag har bara fått positiva gensvar från mina kursdeltagare om hur detta underlättar inlärningsprocessen.

Kursverksamhet:

Image Förberedelser hemma vid köksbordet

Jag lägger ner mycket tid och förberedelearbete med deltagarnas födelsehoroskop inför varje öppethus.

Image Harmoni-Expo april 2015
Det blev en fantastiskt lyckad helg denna årets första harmonimässa. Jag hade en ständigt ringlande kö av förväntansfulla människor framför mitt bord.

Image Öppet-Hus-Astrologi, april 2015
En bild från söndagens sammankomst. Här fick deltagarna turas om att stå i centrum för en belysning av sina mest betydelsefulla planetsviter.

Image Helgkurs i Gnesta våren 2008
En trivsam variant av "hemma-hos-kurs" i lilla Gnesta. Detta har sedan utmynnat i ytterligare ett tiotal liknande kursdagar.

Image Lunchrast på Arholmakurs
En minnesbild från det fantastiskt natursköna Arholma, där jag arrangerade en femdagars sommarkurs tillsammans med Gunnel Söderström

>